Serveis TècnicsDes de YLLA ARQUITECTURA, com a experts dins el sector de la construcció per la nostra dilatada experiència i gràcies a les competències que ens atribueix la nostra titulació d’Arquitectes Superiors, els oferim juntament amb l’assessorament que cada cas requireix els següents serveis:

Cèdules d’habitabilitat

Emetem el Certificat d’Habitabilitat necessari per a l’obtenció de la Cèdula i realitzem tots els tràmits. 

Informació i tarifes

Certificats Energètics

Tramitem i emetem Certificats Energètics, obligatoris per a edificis residencials o del sector terciari des del passat 01 de juny del 2013.

Informació i tarifes

Taxacions i valoracions immobiliàries

Taxacions pericials contradictòries de cases, pisos, locals, terrenys, etc. així com recursos contra la valoració cadastral de l’Administració.

ITE (Inspecció Tècnica d’Edificis)

Inspecció tècnica d’edificis o construccions, obligatòria per als edificis antics i exigida pels ajuntaments per a la comprovació de la seguretat, habitabilitat i salubritat de les vivendes per al seu ús.

Gestió de llicències d’activitat

Realització de tot tipus de projectes d’activitat, necessaris per a l’obtenció de les llicències corresponents a l’hora de començar una nova activitat o la modificació d’una d’existent.

Alternativament els podem oferir tot tipus de serveis relacionats amb la nostra activitat i sector. En el cas que no poguérem ajudar-los directament, els assessorarem sobre quin tipus de tècnics són els més adients per a cada servei que poguessin requerir