ComunicacióDurant aquests últims anys ens hem especialitzat en la realització de projectes d’Interiorisme i Comunicació per a hostaleria enfocats al TRADE-MÀRKETING. La nostra tasca fonamental ha estat i és la de donar servei a importants empreses multinacionals del sector del gran consum dins les seves àrees de HORECA actuant als punts de venda. Els principals serveis que oferim són:

– Projectes integrals d’interiorisme a punts de venda implementant la imatge de marca.

– Tematizació d’espais determinats (barres, còrners, terrasses, espais reservats, etc.) als punts de venda, aplicant la imatge de marca i en casos concrets, implementant campanyes puntuals de la mateixa.

– Disseny d’elements concrets com expositors, mobiliari, elements de PLV i altres accessoris, fets ad hoc per a punts de venda determinats o fabricats en sèrie per a aplicació en diferents punts de venda.

Gràcies a la nostra contrastada experiència podem afirmar que coneixem en profunditat el sector tant des de la prespectiva de la marca com des de la perspectiva dels punts de venda. És aquest coneixement de les necessitats d’ambdós, el què ens permet assolir resultats molt satisfactoris, pel qual els convidem a què coneguin algunes de les feines que hem realitzat durant els últims temps.

Anar a PROJECTES