Certificats d’Eficiència Energèticaener2

 

El 5 d’abril de 2013 el Govern central va publicar el Pla Estatal de Foment del Lloguer d’Habitatges, Rehabilitació, Regeneració i Renovació Urbana (2013-2016). Així mateix, el 13 d’abril de 2013 s’ha publicat al BOE el Reial Decret 235/2013 per el qual s’aprova el procediment bàsic per a la certificació de l’eficiència energètica dels edificis.

El Reial Decret fixa l’1 de juny de 2013 com a data a partir de la qual serà obligatori disposar del certificat energètic per a edificis o habitatges que es venguin o es lloguin, i per a edificis públics de més de 500 m2 .

La certificació energètica d’un edifici, és el procés pel qual es verifica la conformitat de la qualificació energètica obtinguda mitjançant qualsevol de les eines reconegudes per obtenir aquesta qualificació.

Un cop verificada aquesta conformitat, l’Administració emet la corresponent etiqueta d’eficiència energètica de l’edifici.

Consulti les nostres tarifes