camunicacion

Comunicació

REALITZACIÓ DE PROJECTES DE COMUNICACIÓ ENFOCATS AL TRADE-MARKETING

arquitectura

Arquitectura

REDACCIÓ DE PROJECTES BÀSICS I EXECUTIUS

inte

Interiorisme

PROJECTES INTEGRALS D'INTERIORISME. RESIDENCIAL, COMERCIAL I D'HOSTALERIA

renders

Rènders i Disseny Gràfic

REALITZACIÓ D'INFOGRAFIES, FOTOMUNTATGES I DISSENY GRÀFIC ENFOCATS A L'ARQUITECTURA I L'INTERIORISME

servicios

Serveis Tècnics

ASSESSORAMENT I PRESTACIÓ DE TOTA MENA DE SERVEIS TÈCNICS ENFOCATS A L'ARQUITECTURA I A LA COSNTRUCCIÓ