camunicacion

Comunicació

REALITZACIÓ DE PROJECTES DE COMUNICACIÓ ENFOCATS AL TRADE-MARKETING

arquitectura

Arquitectura

REDACCIÓ DE PROJECTES BÀSICS I EXECUTIUS

inte

Interiorisme

PROJECTES INTEGRALS D'INTERIORISME. RESIDENCIAL, COMERCIAL I D'HOSTALERIA